fbpx

Estelle Medicals Checklista

Vilka krav bör du ställa på en klinik/behandlare inför en injektionsbehandling?

 • Att kliniken använder beprövade behandlingsmetoder
 • Att kliniken använder av myndigheter godkända produkter
 • Att kliniken har en medicinsk ansvarig läkare
 • Att kliniken har försäkringar
 • Att kliniken kan visa referensbilder från genomförda behandlingar
 • Att din behandlare är legitimerad (läkare, sjuksköterska eller tandläkare) och certifierad av estetiska injektionsrådet (estetiskainjektionsradet.se)
 • Att du vid nybesökskonsultation får svar på alla frågor och heltäckande
  information om behandlingen
 • Att du får en genomgång av din medicinska historia för att utesluta ev.
  sjukdomar som gör att injektionsbehandlingar inte är lämpliga
 • Att du får signera ett samtycke till vald behandling innan den påbörjas
 • Att du alltid får med dig dokumentation över produkt/behandling för ev spårbarhet
 • Att din ansvariga behandlare följer upp genomförd injektion
 • Att du efter behandling får ett nummer till ansvarig behandlare
 • Att en fullständig journal alltid skall finnas tillgänglig och inlåst på kliniken
Estelle Medical Checklista